Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Beijing&Vienna”

Avantajele medierii 2013

M P 0

Începând din luna februarie 2013, cei care se vor adresa instanţelor de judecată trebuie să facă dovada că au participat la o sedinţă de informare în mediere. Aceeaşi obligativitate este…