Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “cantitatea de cazuri soluționate prin mediere”

Medierea obligatorie în Republica Cehă

M P 0

Calea de urmat: Legea nr 202/2012 

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Republica Cehă a depus toate eforturile pentru a transpune directiva 2008/52/CE privind medierea în materie civilă și comercială in propria legislatie nationala.

Noua Lege a Medierii ( legea 202/2012 ) a intrat in vigoare la la 1 septembrie 2012. Întrucât punerea în aplicare a directivei a fost semnificativ întârziată (articolul 12 alineatul (1) a impus statelor membre să-l finalizeze înainte de 21 mai 2011), Legea face parte din legile de mediere cele mai cuprinzătoare și detaliate în Europa. 

Cu toate ca medierea a fost foarte cunoscuta Republica Cehă, Legea își propune să stabilească un cadru juridic adecvat și astfel sa creasca în mod semnificativ cantitatea de cazuri soluționate prin mediere. Până de curând, ca și în alte jurisdicții din Europa Centrală, în temeiul legii medierea din Cehia a fost reglementata în contextul penal al cazurilor victimei-infractor de Legea cu privire la probațiune și Serviciul Mediere, nr 257/2000 .) 

Legea actuala prevede un regim juridic aplicabil medierii si în materie civilă. Printre caracteristicile sale cele mai importante sunt următoarele: 

- Caracterul obligatoriu al primei sedinte de mediere