Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Centrul Internaţional de Mediere”

Medierea obligatorie va elibera instanţele de judecată

M P 0

Interviu cu doamna Nicoleta Munteanu, preşedinte al Centrului Internaţional de Mediere
Reporter: Cum apreciaţi introducerea, din februarie 2013, a informărilor obligatorii privind medierea?
Nicoleta Munteanu: Clientul are nevoie de o noţiune de bază în ceea ce priveşte medierea. Sunt convinsă că la tribunal, în momentul în care va fi îndrumat către mediere, va fi luat prin surprindere, iar cand va primi toate informaţiile necesare, nu va înţelege ce este medierea sau ce presupune această modalitate de soluţionare a disputelor. Ca variante de informare există deja pe piaţă cărţi, articole şi broşuri, centre de mediere sau asociaţii de mediere. Dar dacă cetăţeanul de rând nu a fost obligat să recurgă la această variantă până acum, sunt foarte puţini cei care au fost interesaţi, iar cei care cunosc câte ceva despre subiect ştiu, de fapt, prea puţin. Consider că abia acesta este momentul în care medierea în România va ajunge la nivelul celorlalte state.
Reporter: Vor fi instanţele de judecată mai libere datorită acestei proceduri? Va fi redus numărul de procese?
Nicoleta Munteanu: Bineînţeles. Sunt foarte multe procese în tribunal bazate doar pe neînţelegere. Iar medierea are exact acest scop.
Mediatorul va interveni într-o dispută, ca parte neutră, care nu are autoritate sau, mai bine zis, putere de decizie, va fi imparţial la problemele ce vor face natura medierii, va asista părţile în expunerea problemelor, va facilita comunicarea între cele două părţi şi îi va ajuta să îşi găsească o soluţie pentru problemele care i-au adus în această situaţie. Înţelegerea dintre părţi va fi făcută în baza deciziilor şi soluţiilor găsite de aceştia şi nu în baza soluţiilor sau la decizia mediatorului. Astfel, în tribunal, se vor întoarce doar dosarele ce nu au putut fi rezolvate în urma medierii, iar părţile vor fi obligate să prezinte instanţei o dovadă că au încercat să îşi rezolve disputa prin intermediul medierii.
Reporter: Prima şedinţă de mediere va fi gratuită. Cum vor stabili mediatorii tarifele pentru celelalte şedinţe?
Nicoleta Munteanu: Nu există un răspuns simplu sau general la această întrebare. Nu există un barem de tarifare pentru mediere. Mediatorii au diverse meserii la bază. Nu ai nevoie de o anumită educaţie, de o anumită experienţă la locul de muncă pentru a deveni un mediator de succes. Clientul îşi va alege mediatorul în funcţie de necesităţiile lui. Cât de mult doreşte să cheltuiască pentru a rezolva problema, îi poate limita alegerea făcută. Probabil, în timp, mediatorii se vor perfecţiona pe segmente, exact ca şi avocaţii. Şi atunci va fi mai uşor, îl vei alege pe cel care a reuşit să rezolve cele mai multe cazuri asemănătoare cu al tău. Dar până atunci îl poţi alege ţinând cont de nivelul de pregătire pe care l-a urmat, ce mentori a avut, traininguri, la ce conferinţe a participat etc.
Prima şedinţă va fi gratuită în condiţiile în care

Cat costa un mediator ?

M P 0

"Medierea este mult mai ieftină şi mai avantajoasă decât justiţia clasică", apreciază Dorin Bădulescu, preşedintele Consiliului de Mediere.

Printre avantajele oferite de acest gen de operaţiune: rapiditatea recuperării unor sume de bani; flexibilitatea procedurilor; confidenţialitatea; participarea directă a părţilor.
În acelaşi timp, prin aplica­rea medierii, se eliberează în mare măsură activitatea instanţelor de judecată, având în vedere că sunt foarte multe procese bazate doar pe probleme de neînţelegere între părţi. Mediatorul intervine în dispută, ca parte neutră, este imparţial, asistă părţile în expu­nerea problemelor, facilitează comunicarea între cele două părţi şi ajută în găsirea unei soluţii mul­ţumitoare pentru ambele părţi. Aşa încât, la tribunal se vor întoarce doar dosarele ce nu au putut fi rezolvate în urma medierii, iar părţile vor fi obligate să prezinte instanţei o dovadă că au încercat să-şi rezolve disputa prin intermediul medierii.
Creşterea numărului de mediatori în ţara noastră a fost constantă, începând cu luna iulie 2012, când a intrat în vigoare Legea 115 privind activitatea de mediere.
Datele oficiale arată că numai în luna februarie a.c. au fost supuse analizei Consiliului de Mediere peste 750 de solicitări de autorizare.

Desfăşurarea şedinţelor de mediere

Mai multe despre mediere pe http://mediatorbucurestimustateanu.ro/

Cu privire la desfăşurarea şedinţelor de mediere, Nicoleta Munteanu, preşedinte al Centrului Internaţional de Mediere precizează că: "Nu există un barem de tarife pentru mediere. Clientul îşi alege mediatorul în funcţie de necesităţile lui.
Prima şedinţă va fi gratuită, în condiţiile în care se doreşte să se facă pe deplin înţeleasă, ambelor părţi, procedura de mediere.
În cadrul şedinţei de infor­mare, părţile vor obţine informaţii importante despre medierea ca metodă de rezolvare a conflictelor, despre principiile medierii, cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor implicate, cât şi privitor la rolul mediatorului şi la avantajele pe care părţile le pot avea, dacă urmează procedura medierii. Abia după prima şedinţă, părţile vor conveni dacă doresc să continue".

Medierea speţelor bancare