Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Codul muncii”

Mediere în dreptul muncii

M P 0

Din practica angajatorilor, dar și în doctrina de specialitate, se reține și posibilitatea încheierii unei clauze de mediere în contractelor individuale de muncă. Astfel, prin clauza de mediere, părțile stabilesc…