Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Codului de Etică”

Despre mediere in lume

M P 0

În primăvara lui 1976, în Minnesota, Conferinţa Pound consemna naşterea metodelor alternative de rezolvare a conflictelor - ceea ce numim astazi pretutindeni ADR -, chema la o anticipare sistematică a viitorului noului domeniu şi, nu în ultimul rând, avertiza asupra pericolului cantonării în comoditatea status quo-ului, ca atitudine devastatoare pentru dezvoltarea acestuia. Ulterior, când termenul dedicat începuturilor Universului avea să facă furori printre comentatorii evoluţiilor ştiinţifice de toate tipurile, cei dedicaţi ADR aveau să reboteze Conferinţa Pound în momentul de "Big Bang" al noii discipline. Şi, cum comparaţiile şi trimiterile cele mai diverse îmbogăţesc comunicarea adeseori prea tehnică a unui domeniu sau altul al studiului arid, domnul Michael Leathes, despre ideile căruia continuăm să vă informăm în aceste rânduri, nu a ezitat să ne transporte în lumea ... filmului. Mai exact a celebrului spaghetti-western din 1966 al regizorului Sergio Leone, "Cel Bun, Cel Rău şi Cel Urât". Din fericire, în cazul considerentelor legate de metodele alternative de rezolvare a conflictelor nu se pune niciodată problema utilizării forţei pentru obţinerea unui rezultat, ba dimpotrivă! Prin urmare, Michael Leathes a rămas doar la titlul peliculei, decis, după această originală captare a atenţiei publicului, să ne devăluie care ar fi, în analiza domniei sale, părţile bune, rele şi, inevitabil, cele "urâte" ale ADR. Am pus cu de la noi putere cuvîntul "urâte" între ghilimele pentru că, deşi în acord cu autorul prezentării - care crede că pentru a anticipa sistematic viitorul acestui domeniu, e o condiţie sine qua non să construieşti pe fundaţia a ceea ce e bun, corectând sau eliminând ce e rău - nu există "urât" în domeniul ADR. Urâţenia e deloc sau foarte dificil de înlăturat, e un cuvânt cu greutate semantică prea mare. Ne vom opri aici cu aprecierile proprii, pe care ne vom permite însă să le anexăm la sfârşitul prezentării analizei fostului director al Institutului Internaţional de Mediere, şi vom înşira în continuare, în ordinea acestuia, trăsăturile distincte ale binelui, răului şi "urâtului", câte 10 de fiecare.

Există mult bine în ADR, spune domnul Leathes, şi iată o listă a binelui: