Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Consultanţă şi Mediere Decalex”

Cea mai importantă modificare a codului de procedură civilă: medierea dintre părţi a devenit obligatorie

M P 0

Începând cu data de 15 februarie intră în vigoare noul cod de procedură civilă, care aduce câteva schimbări majore în derularea procesului în faţa instanţei de judecată, iar cea mai mediatizată modificare adusă de noul cod de procedură este medierea. S-a tot vorbit în ultimul timp despre şedinţa de informare ca fiind obligatorie în mai toate cauzele civile. În urma şedinţei de informare se va emite un certificat care atestă că părţile au participat la această şedinţă. Scopul acestei şedinţe este de a pune în vedere părţilor că această modalitate de soluţionare a conflictelor este mult mai rapidă şi mai ieftină, ne spune Casa de Avocatură, Consultanţă şi Mediere Decalex.

Obligativitatea medierii este numai una dintre ajustările făcute NCPC, dar este, din punctul nostru de vedere, cea mai importantă. În ceea ce priveşte procedura în faţa instanţei, modificările aduse schimbă cursul procesului aşa cum era cunoscut.

Obligativitatea asistării de un avocat în recurs – potrivit art. 83, alineatul 3 din Noul Cod de Procedura Civilă. În recurs, partea este obligată să fie reprezentată de un avocat sub sancţiunea nulităţii. De asemenea, aceeaşi sancţiune este prevăzuta şi pentru persoanele juridice.

Din punct de vedere al competenţei material, are loc o modificare ce lărgeşte competenţa Tribunalelor, în sensul că procesele şi cererile în materie civilă sunt de competenţa Tribunalului dacă au o valoare mai mare de 200.000 lei. În vechiul Cod de Procedură Civilă  erau de competenţa Tribunalului cererile în materie civilă al căror obiect avea o valoare de cel puţin 500.000 lei.

O altă modificare importantă vizează rolul activ al judecătorului care  nu mai este incompatibil dacă pune în discuţia părţilor, din oficiu, anumite aspecte de fapt sau de drept – art. 41 alin. 1 pct. 1 NCPC. Astfel, recuzarea unui  judecător ca urmare a invocării din oficiu a unei excepţii sau a oricăror alte aspecte ce pot fi apreciate ca o antepronunţare, a rămas fără obiect.

A fost eliminată procedura investirii cu formulă executorie, încheierea de încuviinţare a executării silite urmând să