Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Contractul de mediere”

Medierea obligatorie în cazurile de malpraxis

M P 0

Procedura de mediere devine obligatorie în cazurile de malpraxis începând cu data de 1 februarie 2013. Până acum, legea permitea ca partea care se considera prejudiciată să se poată adresa direct instanţei.

Ordonanţa de urgenţă nr. 90 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012, a prorogat intrarea în vigoare a obligativităţii procedurii de mediere în cazurile de malpraxis începând cu data de 1 februarie 2013. Astfel, confom legii medierii, aceasta este obligatorie în domeniul răspunderii profesionale, respectiv în cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu va fi prevăzută o altă procedură.

Medierea

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

În situaţia în care nu se va pune în aplicare procedura medierii în caz de malpraxis şi se va introduce direct cerere de chemare în judecată la instanţă, aceasta va respinge cererea ca inadmisibilă, considerându-se un caz de

Leziunea civila în mediere

M P 0

Leziunea civila este un viciu de consimtamant care consta in stabilirea la momentul incheierii unui contract a unei prestatii de o valoare considerabil mai mare, de catre o parte in detrimentul celeilalte parti cu care contracteaza. Leziunea civila este un viciu de consimtamant intrucat partea care o produce profita efectiv de starea de nevoie, de lipsa de experienta, ori de lipsa de cunostinte a partii care sufera paguba. Legea prezuma, asadar, ca partea care sufera paguba nu ar mai fi contractat cu cealalta parte daca cunostea intentia de pagubire a acesteia. Leziunea intervine ca un instrument de echitabilitate in circuitul juridic civil si comercial, atunci cand una din partile contractului este lipsita de experienta intr-un domeniu, nu are anumite cunostinte necesare unei contractari in cunostinta de cauza ori este intr-o stare de nevoie pe care o afiseaza celeilalte parti, iar aceasta profita considerabil de ea. Leziunea in vechiul Cod Civil era prevazuta doar pentru contractele pe care le efectuau minorii, ca un instrument de protejare a acestora. Odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod Civil leziunea poate fi incidenta in aproape orice contract, indiferent de varsta partilor.

Art. 1221 Noul Cod Civil enunta la alin1 ca exista leziune atunci cand una dintre parti, profitand de starea de nevoie, de lipsa de experienta ori de lipsa de cunostinte a celeilalte parti, stipuleaza in favoarea sa ori a unei alte persoane o prestatie de o valoare considerabil mai mare, la data incheierii contractului, decat valoarea propriei prestatii, iar la alin. 2  se spune ca existenta leziunii se apreciaza si in functie de natura si scopul contractului. Asadar disproportia vadita este evaluata si in functie de scopul si natura contractului, si nu numai in functie de cele 3 cazuri in care se afla una din partile contractante. Nu orice contract va putea fi obiectul unei leziuni. Art. 1.224 Noul Cod Civil enunta ca nu pot fi atacate pentru leziune contractele aleatorii, tranzactia, precum si alte contracte anume prevazute de lege. Ca si sanctiune, acest viciu de consimtamant poate duce la anularea in tot sau in parte a contractului, reducerea corespunzatoare a prestatiilor pana la un nivel echitabil intre ele, cat si la plata de daune interese in anumite conditii.

Dar cum poate interveni problema leziunii in mediere? La ce contracte care se semneaza la mediator poate fi vorba de o eventuala leziune?

CONTRACT DE MEDIERE

M P 0

Model contract de mediere, Model acord de mediere, precum si restul modelelor dedocumente necesare unui birou de mediatorputeti gasi in FORMULARE MEDIATOR.  Diferența dintre Contractul de mediere și Acordul de mediere. Contract…