Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “inculpat”

Punerea în mișcare a acțiunii penale

M P 0

La adoptarea Codului de procedură penală în forma inițială (anterioară modificării prin Legea de punere în aplicare) legiuitorul a avut intenția de a reglementa urmărirea penală ca desfășurându-se în două faze: faza de…