Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Mediator juridic”

Mediator juridic

M P 0

Mediatorul, în multe dintre situații nu este jurist, astfel ca, în ceea ce privește legalitatea acordului, mediatorul are numai obligația de a îndruma părțile în condițiile art. 59 din Lege.…