Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “plan de promovare a medierii”

Promovarea profesiei de mediator

M P 0

Necesitatea promovarii medierii în România a fost una dintre ideile revenite, subliniate si accentuate în majoritatea interventiilor invitatilor si participantilor la a treia editie a  Scolii de Vara organizata de Colegiul Mediatorilor la Brasov, în perioada 5-7 octombrie 2012. Fie ca este vorba de profesionisti din sistemul justitiei, angajati ai unor institutii de stat, oameni de afaceri  sau simpli cetateni, informatiile referitoare la mediere – ca metoda alternativa de solutionare a disputelor sau mediatori – ca persoane specializate în facilitarea comunicarii si negocierii dintre partile care au de rezolvat o problema – sunt lacunare si incomplete, în cazul în care nu lipsesc cu desavârsire.

Consider ca promovarea profesiei ar fi un obiectiv prioritar al Consiliului de Mediere si al asociatiilor profesionale si ca numai eforturile conjugate ale acestora ar putea acoperi lipsa de informare a populatiei cu privire la etapele si avantajele medierii.

În lumea virtuala a mediatorilor sunt amintite frecvent cuvinte ca strategie,  campanie, marketing. Nu se aminteste însa, nici la nivelul Consiliului de Mediere, nici la cel al asociatiilor ca exista o Strategie privind medierea si dezvoltarea profesiei de mediator pentru anul 2008-2013, adoptata de Consiliul de mediere prin Hotarârea nr.1152 din 6 septembrie 2008.

În opinia mea, aceasta strategie este cel mai complet si coerent document realizat de la înfiintarea Consiliului de Mediere. Aceasta cuprinde mai multe parti, cu urmatorul continut: