Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “-Relatiile dintre mediator si parti”

STATUTUL MEDIATORULUI

M P 0

Capitolul  1.  Principiile profesiei de mediator

 

Art.1 (1) Profesia de mediator este libera si independenta, cu organizare si conducere stabilite in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 pentru organizarea profesiei de mediator, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut.
(2) Exercitarea profesiei de mediator  este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
a) principiul legalitatii;
b) principiul libertatii;
c) principiul independentei;
d)principiul neutralitatii;
e) principiul impartialitatii;

f) principiul confidentialitatii;

g) principiul pastrarii secretului profesional.

 

Capitolul  2.  Activitatea profesionala a mediatorului

 

Art.2 Statutul profesional

(1) Mediatorul este  persoana abilitată să practice  medierea. Mediatorul este persoana apta sa faciliteze negocierile dintre părtile aflate într-un conflict/dispută/litigiu si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, intr-un  termen rezonabil si  obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
(2) Profesia de mediator se exercită numai de către  mediatorii autorizaţi, înscrişi in tabloul mediatorilor autorizaţi întocmit şi publicat de Consiliul de Mediere.

 

Art.3 Exercitarea profesiei

(1) Profesia de mediator se exercită exclusiv in cadrul formelor de exercitare a profesiei asa cum au fost reglementate in Legea 192/2006, modificată şi completată.

(2) In exercitarea profesiei mediatorul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.
(3) Mediatorul are dreptul sa desfăşoare procedura de  mediere atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, cu respectarea principiilor de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

(4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.

Art. 4 Activitatea mediatorului
(1) Activitatea mediatorului se realizează prin:
a) informarea despre procedura medierii şi avantajele acesteia;

b) invitarea, partilor la mediere.

c) redactarea de documente, în conformitate cu prevederile Legii 192/2006 , modificată Si completată.

f) activitatea de mediere propriu-zisă, aşa cum o stabileşte mediatorul în funcţie de amploarea conflictului ce face obiectul medierii.

(2) Veniturile mediatorului se realizează din toate activităţile definite mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Art.5  Calitatea serviciilor prestate