Press "Enter" to skip to content

Totul despre procedura de mediere

M P 0

Mugur Bogdan Mitroi, președintele Uniunii Centrelor de Mediere din România, a explicat la Digimatinal care sunt avantajele părților care recurg la procedura de mediere, înainte de a merge în instanță. Procedura de mediere a devenit obligatorie de la 1 octombrie.

Bogdan Mitroi a declarat că procedura de mediere se traduce prin „mai repede, mai ieftin”, ceea ce presupune mai puțin timp de soluționare a conflictelor și mai puțin bani, prin restituirea taxei.

Taxa de timbru se restituie doar dacă părțile fac dovada în instanță că au recurs la procedura medierii, a declarat Bogdan Mitroi.

„Mediatorul e obligat să elibereze un proces verbal de informare pe care părțile interesate îl depun în instanță. În lipsa acestei dovezi, legea nu prevede sancțiuni, dar coroborat cu prevederile Codului de procedură civilă, magistratul poate sancționa părțile cu excepția prematurității, în sensul că au venit prea devreme în instanță”, a explicat președintele Uniunii Centrelor de Mediere din România.

Acesta a spus că din 100 de cazuri, 30 se soluționează prin mediere.

Mediatorul poate fi comun, dar dacă fiecare parte vine cu propriul mediator, se poate recurge și la co-mediere.

Mediatorul facilitează comunicarea, a arătat Mitroi.

Ce prevede legislația

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator a fost modificată şi completată prin legea nr. 115/2012, care instituie obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind medierea în caz de conflict, precum şi modificarea procedurii de alegere a Consiliului de mediere şi de luare a hotărârilor în cadrul acestuia.

Persoanele fizice şi juridice care doresc să se adreseze instanţelor într-un litigiu comercial, sau de altă natură, sunt obligate de la 1 octombrie să participe la şedinţe de informare privind medierea conflictului.

“Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege”, arată noua lege.

Începând cu ianuarie 2013 nicio persoană nu se va mai putea prezenta în faţa instanţei fără dovada încercării procedurii de mediere. Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii într-o anumită materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

Avantajele procedurii de mediere

Pentru mediul de afaceri, medierea vine cu beneficii semnificative: litigiile comerciale pot fi rezolvate mai repede prin mediere decât printr-un proces pe rolul instanţelor, iar procedura medierii nu se face publică, la avizier, astfel că problema nu va afecta imaginea firmei.

Avantaje precum confidenţialitatea, nealterarea relaţiilor de afaceri cu partenerii, timpul şi costurile reduse de soluţionare a litigiilor vor atrage mediul de afaceri spre o familiarizare rapidă cu procedura medierii.

În ceea ce priveşte avantajele pentru sistemul de justiţie, acestea sunt esenţiale, pentru că astfel va exista mai mult timp pentru speţele mai dificile. Totodată, viteza de soluţionare a acestora va creşte.

Profesia de mediator este una relativ nouă, din această cauză e mai puţin cunoscută, la ora actuală existând în România circa 3.000 de mediatori.

Medierea se aplică în litigiile civile cu valoare de până în 50.000 de lei.

Costurile cu procedura de mediere

Este bine de ştiut că mediatorii sunt obligaţi să informeze şi să consilieze în mod gratuit.

În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre, dipunând şi restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru investirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.

Mai multe despre mediere gasiti numai pe : http://mediatorbucurestimustateanu.ro/

(Visited 60 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns