Press "Enter" to skip to content

Transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile prin mediere

M P 0

Una dintre modificările aduse de Legea 115/2012 ce completează Legea Medierii nr. 192/2006 se referă la conflictele ce vizează transferul dreptului de proprietate privată privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale.

Art. 58 alin. (4) prevede că acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată sub sancţiunea nulităţii absolute. Sancţiunea constă în lipsirea actului de efectele care s-au urmărit prin încheierea acestuia. Notarul public sau intanţa de judecată vor verifica toate condiţiile de fond şi formă şi vor emite un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale. De asemenea pot aduce modificări şi completări acordurilor de mediere, corespunzător cu înţelegerea părţilor.

Mai trebuie adăugat faptul că în cazul în care legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate, notarul public sau instanţa de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti, în Cartea Funciară.

(Visited 247 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns