Press "Enter" to skip to content

Vizita de informare la mediator a devenit obligatorie de la 1 octombrie

M P 0

Începând de la 1 octombrie 2012 a devenit obligatorie o vizită la mediatorul judiciar  în majoritatea tipurilor de litigii, înainte de a se ajunge în fața instanței. Astfel, părțile vor trebui să parcurgă o primă ședință de mediere de informare, în urma căreia vor putea lua o decizie dacă mai merită sau nu să deschidă un proces. În urma ședinței de mediere pentru informare, care este gratuită, mediatorul va elibera un proces-verbal care va conține decizia luată de părți, respectiv dacă vor continua procesul de mediere sau dacă aleg calea instanței. În cazul din urmă, este necesar ca documentul eliberat de mediator să fie prezentat judecătorilor, lipsa acestuia sau refuzul părților de a se prezenta la mediere putând fi sancționat cu amendă, conform Codului de procedură civilă. La procedura medierii pot apela atât persoanele fizice cât și persoanele juridice aflate într-un conflict și care și-au manifestat intenția de a-l rezolva pe cale judecătorească. Începând din 9 ianuarie 2013, prevederile legii devin și mai restrictive, în sensul că nu se poate ajunge în fața instanței fără dovada că s-a încercat procedura medierii, nefiind suficientă doar vizita de informare la mediator, ci și deschiderea procedurii respective, în cadrul căreia părțile se pot împăca sau nu.

Doar 2.000 de procese s-au rezolvat prin mediere în 2011

Medierea se poate face, potrivit legii, în domeniul protecției consumatorilor, când consumatorul invoca existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive în contractele încheiate cu operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislația naționala sau a UE. De asemenea, se aplică în materia dreptului familiei (în cazul neînțelegerilor dintre soți privitoare la continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor), în domeniul litigiilor privind posesia sau orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în litigiile de munca izvorate din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de munca, în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvență, a acțiunilor referitoare la Registrul Comerțului, etc. În cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul. În România sunt acreditați 3.000 de mediatori. Anul trecut, aproximativ 2.000 de dosare depuse la instanță au fost retrase după ce au fost soluționate prin mediere. Pe rolurile instanțelor erau se înregistrau în 2011 peste trei milioane de procese.

Sursa: http://mediatorbucurestimustateanu.ro/mediator-judiciar/

Si

http://www.curentul.ro/2012/index.php/2012100177316/Actualitate/Vizita-de-informare-la-mediator-a-devenit-obligatorie-de-la-1-octombrie.html

(Visited 28 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns